วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ภาพกิจกรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ศ.๒๕๕๘


วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก.
เข้าร่วมอวยพรและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๙
จาก พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง.ผบช.สพฐ.ตร และ พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.


วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ. ตร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก. ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก.


วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
เข้าร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก.

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ชมการสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
โดยชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ. และ
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. ร่วมชมการสาธิต ณ ลานเอนกประสงค์ พฐก.

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น.
Mr.Kunio Tojima นำเจ้าหน้าที่ บริษัท เอ็นอีซี คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
มาสาธิตการใช้เครื่องสแกนลายฝ่าเท้าและการตรวจเปรียบเทียบ ให้กับข้าราชการกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
พฐก.และ ศพฐ.๑-๑๐ จำนวน ๓๕ นาย
โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประสเริฐสุข ผบก.พฐก. และ พ.ต.อ. พิษณุ ฟูปลื้ม นวท.(สบ๕) พฐก.
ร่วมรับฟังการสาธิต ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "อัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๕๐/๑ ภาควิชาการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐๐ คน เยี่ยมชม
ดูงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน จากการสาธิตจำลองเหตุการณ์
และฟังบรรยาย การตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆของกลุ่มงานในสังกัด พฐก.
โดยมี พ.ต.อ. พิษณุ ฟูปลื้ม นวท.(สบ๕) พฐก. และ พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ นวท.(สบ๕) พฐก.
และข้าราชการตำรวจ พฐก.ให้การต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๖
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐๐ คน เยี่ยมชม สพฐ.ตร.ในส่วนของ พฐก.
ดูงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน จากการสาธิตจำลองเหตุการณ์ และฟังบรรยาย
การตรวจพิสูจน์หลักฐานของกลุ่มงานต่างๆ ของ พฐก.
โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐ ผบก.พฐก.และข้าราชการตำรวจ พฐก.ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
พฐก.ได้จัดให้มีการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทำระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มอก. 17020:2556 (ISO/IEC 17020:2012)ให้กับข้าราชการตำรวจ พฐก.
ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก พร้อมข้าราชการตำรวจ พฐก.
เข้าแถวสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและอุดมคติตำรวจ พร้อมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ณ ลานเอนกประสงค์ พฐก.
โดย มี ร.ต.อ.สุตนันท์ ดวงสูงเนิน นวท.(สบ๑) กคม.พฐก. เป็นผู้นำในการสวดมนต์

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก.ได้ให้การต้อนรับ
คณะนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘ ซึ่งได้มาศึกษาเยี่ยมชมกิจการของ ตร. ในส่วนของ สพฐ.ตร.
โดยได้มีการสาธิตการแสดงการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ของ พฐก.

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
Mr.Keisuke Hosaka
First Secretary and Police Senior Liaison Officer
Embassy of Japan in Thailand และคณะเข้าพบ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.
พร้อมด้วย พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปโดย
พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ศิริจันทราวงษ์ นวท.(สบ๓) กชว.พฐก. ณ ห้องประชุม ๒ สพฐ.ตร. และชมการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก.
ร่วมพิธีเกษียณอายุข้าราชการตำรวจ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
และผู้เข้าร่วมปรับเปลี่ยนกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แก่ พ.ต.อ.ศักดา สุวรรณศิริพัฒน์ นวท.(สบ๕) พฐก.
และ พ.ต.ท.วสันต์ ปริยวิชญภักดี นวท.(สบ๓) กอส.พฐก. ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล นายแพทย์ใหญ่ (สบ๘) รพ.ตร.
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ณ หอประชุม ชั้น ๑๐ ศาลอาญากรุงเทพใต้

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. และ พฐก.
ให้การต้อนรับและนำชมการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานตรวจเอกสาร กลุ่มงานตรวจยาเสพติด และกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. พร้อมข้าราชการตำรวจ พฐก. ให้การต้อนรับ
คณะหลักสูตรอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๕๐ จำนวน ๑๐๖ คน เข้าเยี่ยมชมรับฟังบรรยายสรุปงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
และดูงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวม พยานหลักฐาน จากการสาธิตจำลองเหตุการณ์
ณ ลานเอนกประสงค์ พฐก.

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. นำข้าราชการตำรวจ พฐก.ร่วมกล่าวคำปฎิญาณตน
และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๓๕ นาย ณ ลานเอนกประสงค์ พฐก.

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ข้าราชการตำรวจ พฐก. ร่วมโครงการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
ณ ห้องประชุม ๓ และลานเอนกประสงค์ พฐก.

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. และข้าราชการตำรวจ พฐก.
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้รับความอนุเคราะห์พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลตำรวจ ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ พฐก.ร่วมจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา
บริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. พร้อมข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร.
วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
และเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก. เข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น
เมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๕๕ น. ของวันที่ ๑๗ ส.ค.๒๕๕๘ ที่บริเวณแยกราชประสงค์ ใกล้ศาลพระพรหมเอราวัณ

ถ่ายภาพโดย :พ.ต.ท.โกมล ยิ้มเป็นใย

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
และผู้แทน บก.สพฐ.ตร.ในส่วนกลาง เข้าร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ ๘๔ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. ๔ หน้าอาคาร ๑ ตร.

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. เป็นประธาน ในพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล
โดยมีข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง พฐก. ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และถวายสัตย์ปฎิญาณ
เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ลานเอนกประสงค์ พฐก.

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.
มอบทุนการศึกษาและประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน หรือข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติปฎิบัติดี่เยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้กับ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร ๑๐ ชั้น ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ขรรค์ชัย เจียมวิไล รอง ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.ธีรพล พันธุ์รัตน์ ผกก.ฝอ.พฐก. และนายสมชาย เขมาบุณย์ ผู้แทน
บริษัท เอส.ดับเบิ้ลยู. เอ็น. อินเตอร์เทรด จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขายตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ
รายการเครื่องตรวจหาและเก็บภาพรอยลายนิ้วมือ ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ๔) กคพ.พฐก.
พร้อมข้าราชการตำรวจ กคพ.พฐก.ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศมาเลเซีย
ในโอกาสมาเยี่ยมชมกองพิสูจน์หลักฐานกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กองพิสูจน์หลักฐานกลางกับหน่วยรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ของประเทศมาเลเซียในประเด็นที่เกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผช.ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ในโอกาสที่มา ศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจการ ตร. ในส่วนของ สพฐ.ตร.
และรับฟังบรรยายสรุป พร้อมดูงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและ การเก็บรวบรวม พยานหลักฐาน จากการสาธิตจำลองเหตุการณ์
ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ อาคาร ๑ ตร.


วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ
และกลุ่มประเทศอาเซียน บวก 3 พร้อมด้วย พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. และข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร.ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว
ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ อาคาร ๑ ตร.


วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจ พฐก.ในกิจกรรมทำความสะอาด
(Big Cleaning Day) โดยรอบบริเวณพื้นที่ พฐก. ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘


วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก, และ นวท.(สบ๔) หน.กลุ่มงาน
ได้บรรยายเกี่ยวกับงานในหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุและ ตรวจพิสูจน์หลักฐาน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ของ สพฐ.ตร.จำนวน ๕๖ ราย ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.
พร้อมทั้งศึกษาดูงานกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัด พฐก.


วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่
ของ สพฐ.ตร. ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก, พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ.
พ.ต.อ.โสฬส พินิจศักดิ์ รอง ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วม
โดยมีข้าราชการตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายอำนวยการ รวมจำนวน ๕๖ ราย
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.


วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.,
พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.,
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก, และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วม
พิธีรับมอบใบรับรองระบบงาน : หน่วยตรวจ มอก.๑๗๐๒๐ - ๒๕๕๖ (ISO/IEC 17020:2012) สาขาการตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง พฐก. โดย นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. เป็นประธานมอบนโยบายและการรายงานตัวของข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตรทีได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ให้ดำรงตำแหน่งใน กลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดของ พฐก. จำนวน ๒๐ นาย
โดยมี พ.ต.อ.อภิชาติ โกญจนาท นวท.(สบ๕) พฐก., พ.ต.อ.พิษณุ ฟูปลื้ม นวท.(สบ๕) พฐก.
พร้อมด้วย นวท.(สบ๔) หน.กลุ่มงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.


วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น.
เจ้าหน้าที่ สฝจ.สพฐ.ตร.นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน (ตวท.) รุ่นที่ ๑๐ พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๑๑ นาย
เข้าศึกษาดูงานกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัด พฐก. โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของหน่วย


วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการรักษา ความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ ๒
ของ วิทยาลัยการตำรวจ ได้มาเยี่ยมชมและดูงานที่ พฐก. และ ทว. และเวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.พิษณุ ฟูปลื้ม นวท.(สบ๕) พฐก.
พ.ต.อ.ศักดา สุวรรณศิริพัฒน์ นวท.(สบ๕) พฐก. พ.ต.อ.ขรรค์ชัย เจียมวิไล รอง ผบก.พฐก.,
พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ นวท.(สบ๕) พฐก. และ ข้าราชการตำรวจ พฐก.ให้การต้อนรับ
รับคณะนักศึกษาหลักสูตร บรอ.เยี่ยมชมรับฟังบรรยายสรุป และดูงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน จากการสาธิตจำลองเหตุการณ์ ที่ พฐก.


วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ พฐก. ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจาก
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก., พ.ต.อ.อภิชาติ โกญจนาท นวท.(สบ๕) พฐก.,
พ.ต.อ.ศักดา สุวรรณศิริพัฒน์ นวท.(สบ๕) พฐก. พ.ต.อ.พิษณุ ฟูปลื้ม นวท.(สบ๕) พฐก.,
พ.ต.อ.ขรรค์ชัย เจียมวิไล รอง ผบก.พฐก., เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ บริเวณห้องประชุม ๓ พฐก ในการนี้ผู้บังคับบัญชาอวยพรให้ข้าราชการตำรวจ พฐก.
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง


วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,
พล.ต.ต.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ทว. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
Mr.John King,Mr.Paul Brook ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วย Forensic Sicence ประเทศอังกฤษ เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมรับรองการต่างประเทศ ชั้น ๙ อาคาร ๑ ตร.


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
นายโทมัสอาร์.แวนเด็นบริค (Thomas R.Vandenbrink) ผู้ช่วยทูตด้านความมั่นคงทางการทูต, Mr.William J.D'Urso
Program Officer Assessments Reviews & Evaluations, Mr.Thomas Evans รอง ผอ.ช่วยเหลือการก่อการร้ายวอชิงตันดีซี,
Mrs.Deborah Hooker และ Mr.Larry Jorden คณะทำงานทบทวนประเมินผลความสำเร็จและกำหนดแนวทาง
ความร่วมมือของโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการก่อการร้ายแห่ง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
(Anti-Terrorism Assistance Program) เข้าเยี่ยมดูงานที่ พฐก.โดยมี ผบก.พฐก.,นวท.(สบ๕) พฐก.,
นวท.(สบ๔) หน.กลุ่มงาน,นวท.สบ(๔) กชช.พฐก.ให้การต้อนรับ และพ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ศิริจันทราวงษ์ นวท.(สบ๓) กชว.พฐก.
บรรยายสรุปภาพรวมการทำงานของ พฐก. ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.


วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒๕ คนเข้าศึกษาดูงาน
ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน เกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนและการตรวจลายนิ้วมือแฝง
โดยมี พ.ต.อ.อนุชิต บุญญปฏิภาค นวท.(สบ๔) กชช.พฐก. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.และข้าราชการตำรวจกลุ่มงาน
กสก.,กอป.และ กนฝ.บรรยายภารกิจของกลุ่มงาน


วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
อาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษา สาขาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตวิทยา
ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๔ คน มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ พฐก. โดยมี พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๔) กอป.พฐก. ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.และข้าราชการตำรวจกลุ่มงานต่างๆ บรรยายภารกิจของกลุ่มงาน


วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ พฐก.ได้ทำการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจในสังกัด ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑


วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต(นอกเวลาราชการ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๓ คน และ
นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๕๖ คน เข้าศึกษาดูงานที่ พฐก.
โดยมี พ.ต.อ.อรรณนพ ตะปานนท์ นวท.(สบ๔) กสก.พฐก. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.และข้าราชการตำรวจกลุ่มงานต่างๆ บรรยายภารกิจของกลุ่มงาน


วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช สพฐ ตร,
พล.ต.ต. ทัตธงสักก์ ภูพันธัชสีห์ ผบก.ทว. , พล.ต.ต. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ สพฐ.ตร. โดยมี พ.ต.ท.สุรศักดิ์ ยุรชาติ รอง ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร ๒๕ ชั้น ๑๓ ทว.


วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบก.กต.๑๐ จต.พร้อมคณะ ได้มาตรวจราชการที่ พฐก.
โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก., รอง ผบก.พฐก.,นวท.(สบ๕) พฐก.,ผกก.ฝอ.พฐก.,
นวท.(สบ๔) หน.กลุ่มงานและข้าราชการตรวจในสังกัด ให้การต้อนรับและรับฟังการตรวจราชการ ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.
และจากนั้นได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ


วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
สพฐ.ตร.จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ
โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และรอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย ผบก.ในสังกัด
รอง ผบก. ผกก.ลงมาในส่วนกลาง รับฟังบรรยายธรรมจาก พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ ทว.


วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์
ของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ลานอเนกประสงค์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และได้มอบรางวัลการแข่งขัน
ให้กับทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศ


วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,
พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ นวท.(สบ๕) พฐก.และ ข้าราชการตำรวจ พฐก.ให้การต้อนรับ
ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรอัยการผู้ช่วยรุ่นที่ ๔๙ จำนวน ๖๒ คน เยี่ยมชมรับฟังบรรยายสรุปของ พฐก.และดูงาน
การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวม พยานหลักฐาน จากการสาธิตจำลองเหตุการณ์ ที่ พฐก.


วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ นวท.(สบ๕) พฐก. พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร รอง ผบก.ศพฐ.๗
และข้าราชการตำรวจ พฐก.,ศพฐ.๗ ร่วมประชุม เรื่องการตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีฆ่าข่มขืน กระทำชำเรา
เกิดเหตุต่อเนื่อง ๑๐ คดี ในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม, จ.สมุทรสาคร , จ.นครปฐม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.


วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ นวท.(สบ๕) พฐก. พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร รอง ผบก.ศพฐ.๗
และข้าราชการตำรวจ พฐก.,ศพฐ.๗ ร่วมประชุม เรื่องการตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีฆ่าข่มขืน กระทำชำเรา
เกิดเหตุต่อเนื่อง ๑๐ คดี ในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม, จ.สมุทรสาคร , จ.นครปฐม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.


วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. และ พ.ต.ท.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู พร้อมด้วย
คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สพฐ.ตร.ได้ไปประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ตามโครงการตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจร สู่สถาบันการศึกษา
ที่ หอประชุม คณะวิทยาศาสตร์ ตึก ๑๙ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
พิสูจน์หลักฐานกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ และมีข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐก.ที่เป็นศิษย์เก่า มากล่าวความภาคภูมใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
พ.ต.อ. พิษณุ ฟูปลื้ม นวท.(สบ๕) พฐก. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกลุ่มงานตรวจเอกสาร พฐก.
ศึกษาดูงานที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
ข้าราชการตำรวจ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์หลักฐาน
ทางโทรศัพท์มือถือ โดยมี Mr.Mikael Ibanez และ Mr.Magnus Hedlund ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดน
เป็นผู้ให้คำแนะนำ ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพมหานครกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕