วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ภาพกิจกรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ศ.๒๕๖๒

วันพุธที่ ๓๐ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้องประชุม พฐก.
พ.ต.อ.ณัฎฐ์ บุรณศิริ นวท.(สบ ๔) กชว.พฐก.
ได้ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของ สพฐ.ตร.
แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาตร์ สาขานิติวิทยาศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล
จากนั้นได้นำคณะมาศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ของ พฐก.

วันอังคารที่ ๒๙ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้องประชุม พฐก.
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ยาคุ้มภัย นวท.(สบ ๔) กอป.พฐก.
ได้ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของ สพฐ.ตร.
แก่นักศึกษา คณะนิติวิทยาศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
จากนั้นได้นำคณะมาศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ของ พฐก.

วันศุกร์ที่ ๒๕ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้องประชุม พฐก.
พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ ฟูปลืัม นวท.(สบ ๔) กยส.พฐก.
ได้ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของ สพฐ.ตร.
แก่นักศึกษา วทม.(นิติวิทยาศาสตร์) รร.นรต.รุ่นที่ ๘ จำนวน ๔๕ คน
จากนั้นได้นำคณะมาศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ของ พฐก.


วันพฤหสบดีที่ ๒๔ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.
และ พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. ได้ให้การต้อนรับ
และร่วมบรรยายภารกิจของ สพฐ.ตร.
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 58
จากนั้นได้นำคณะมาศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ของ พฐก.

วันศุกร์ที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙:๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์
พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ให้การต้อนรับ
คณะนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๒ พร้อมเจ้าหน้าที่
โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน
จากนั้นได้นำคณะมาศึกษาดูงาน ณ สพฐ.ตร.
ชมสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุและรับฟังบรรยายสรุปของ สพฐ.ตร.
โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมให้การต้อนรับ

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.
พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๓ ปี
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
โดยมี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี
จากนั้น ผบช.สพฐ.และข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร.ร่วมทำบุญตักบาตร
บริเวณด้านหน้าอาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.พร้อม
พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑),
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.ตร.(๒),
พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓),
พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔),
พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก.และ
พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว.
ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ
และตรวจเครื่องแต่งกาย ข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร.
รวมกำลังพล ๕๐๐ นาย ณ ลานกิจกรรม พฐก.


วันที่ ๔ มิ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.พฐก.ได้กล่าวต้อนรับ
แนะนำหน่วยงาน มอบแนวทางปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.

วันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.พฐก. พร้อมข้าราชการตำรวจสังกัด พฐก.
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๔๑ พรรษา
ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ๑ ตร.

วันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.
พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.พฐก. พร้อมข้าราชการตำรวจ
สังกัด สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
ณ ห้องสารสิน อาคาร ๑ ตร. และตักบาตร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๘ พ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.พฐก.และคณะร่วมพิธีเปิด
และบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมสัมมนาเชิงบูรณาการองค์ความรู้
ของข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวนสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์
ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๑ โดยมี พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
รอง ผบช.ภ.๑ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(สส ๒)ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีและเยี่ยมชม
การดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์
บช.ภ.๑ ถ.วิภาวดีฯ กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พฐก.
พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.พฐก. เป็นประธานในพิธีเปิด
การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับ DNA
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยง
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับ
การอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคง

วันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.พฐก. เข้าร่วมประชุมแนวทาง
การจัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวน
โดยมี พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ตร.

วันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พฐก.
พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.พฐก.ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ ๕ มหาวิทยาลัยสยามและศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค
โรงพยาบาลชัยภูมิ พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
และดูงานตามกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัด พฐก.
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕