วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ภาพกิจกรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ศ.๒๕๖3

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก.
ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 7
ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร1 ตร. และเวลา 09.45 น.
และเวลา 09.45 น. พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก.
ได้นำคณะฯ ชมสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
พร้อมทั้งอธิบายหน้าที่และภารกิจของ พฐก. ต่อคณะฯ
โดยผู้ตรวจพิสูจน์ในสังกัด พฐก. ณ ลานสรัลนุช พฐก.

วันพุธที่ ๑ เม.ย.๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ลานสรัลนุช
พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก. พฐก. ได้รับมอบแอลกอฮอล์ 75%
จาก บริษัท มิตรผล ไบโอฟลูเอล จำกัด เพื่อมอบให้กลุ่มงาน
ในสังกัด พฐก.ใช้ต้านภัยไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕