วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ภาพกิจกรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ศ.๒๕๖3


วันนศุกร์ที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก. ได้ให้การต้อนรับ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ ลานสรัลนุช พฐก. และผู้เข้าศึกษาดูงาน
ได้แบ่งกลุ่มฟังบรรยายภารกิจที่กลุ่มงานต่าง ๆ ต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ข้าราชการตำรวจแทนข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก.
ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตาสาบริจาคโลหิต
ณ สภากาชาดไทย


วันศุกร์ที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
นำข้าราชการตำรวจในสังกัด
ร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสา กวาดทำความสะอาด
บริเวณฟุตบาทริมถนนอังรีดูนังต์ และด้านหน้า บช.ก.

วันพุธที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
นำข้าราชการตำรวจในสังกัด
ร่วมกันทำ 5ส. พร้อมปรับปรุงสภาพบริเวณทางเข้าลานสรัลนุช
เพื่อเตรียมเป็นสถานที่จอดรถจักรยานยนต์
และได้กำชับให้สามารถใช้เดินผ่านได้โดยสะดวก

วันอังคารที่ ๑๙ ต.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
บริจาคเลือด ณ สภากาชาดไทย
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕