วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ภาพกิจกรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ศ.๒๕๖3

วันนี้ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองพิสูจน์หลักฐานนำโดย
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
และข้าราชการตำรวจระดับผู้บริหารของ พฐก.
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ ทว.

วันนี้ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก.
ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ เก็บขยะ
บริเวณริมทางเดินเท้า ถ.อังรีดูนังต์ ฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองพิสูจน์หลักฐานนำโดย
พ.ต.อ.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ นวท.(สบ ๕) พฐก.
นำเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กคม.พฐก และ กสก.พฐก. มาเยี่ยมชมโรงงานเจริญชัย หม้อแปลง
เพื่อขอความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
โดยมีคุณสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้

วันนี้? ๔ ก.ค.?๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ? พ.ต.อ.หญิง? เพ็ญศรี? บุญเฉลียว? นวท.(สบ ๔) ?กชช.พฐก.?
พ.ต.อ.หญิงธีรดา ชินสาย นวท.(สบ ๔) กคพ.พฐก. พร้อมด้วย ตัวแทนจาก กคพ.พฐก.?
เข้าพบ คุณ?บุษบา? แซ่ลิ้ม นักวิชาการมาตรฐาน? ชำนาญ?การ?พิเศษ?
และคุณวิทยา อินทสุวรรณ นักวิชาการ กลุ่มรับรองหน่วยตรวจ
เพื่อขอคำแนะนำในการจัดทำ มาตรฐาน? ISO17020 ?

วันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๕ ณ ลานสรัลนุช
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
ได้ให้การต้อนรับหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 จำนวน 40 นาย
โดย พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ 4) กสก.พฐก.บรรยาย
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ หลังจากนั้น ได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาดูงานพร้อมสาธิต
การใช้เครื่องมือตรวจพิสูจน์ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ในสังกัด พฐก.

วันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๕ ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง จุฑารัตน์ อ้นมี นวท.(สบ ๔) กอส.พฐก.
เป็นผู้บรรยายภารกิจภาพรวมของหน่วยที่ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.
แก่หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 108 จำนวน 40 นาย
หลังจากนั้น ได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาดูงานพร้อมสาธิต
การใช้เครื่องมือตรวจพิสูจน์ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ในสังกัด พฐก.

วันที่ ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๕ ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
พล.ต.ต. ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.พร้อมด้วย
พ.ต.อ.หญิง ธิติมา ธรรเมศรานนท์ นวท.(สบ ๕) พฐก.
พ.ต.ท.นิติ อินทุลักษณ์ นวท.(สบ ๓) กคพ.พฐก.
ร.ต.อ.หญิง กมลวัน เปรมฤดีเลิศ นวท.(สบ ๑) กคพ.พฐก.
เข้าพบ ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ ว่าที่เอกอัครราชทูต เป็นประธาน
และคุณไซมอน ลาลิค เจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP)
เพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดี

วันที่ ๒ มิ.ย.๒๕๖๕ ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ 4) กสก.พฐก.
เป็นผู้บรรยายภารกิจภาพรวมของหน่วยที่ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.
แก่หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 108 จำนวน 40 นาย
หลังจากนั้น ได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาดูงานพร้อมสาธิต
การใช้เครื่องมือตรวจพิสูจน์ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ในสังกัด พฐก.

วันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พ.ต.อ.ณัฎฐ์ บุรณศิริ นวท.(สบ 4) กชว.พฐก.
พ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ นวท.(สบ 4) กคม.พฐก.
นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
บริจาคโลหิต "เราทำดีด้วยหัวใจ รพ.ตร."
ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 รพ.ตร.

วันจันทร์ที่ ๓๐ พ.ค.2565 เวลา ๑๔.๐๐ น.
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ ๔) กอป.พฐก.
ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก. จำนวน ๒๕ นาย
ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณฟุตบาท รอบ ตร. ฝั่ง ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม.

ในวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ลานสรัลนุช
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ ๔) กสก.พฐก.
พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ ๔) กอป.พฐก.
ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจอำนาจหน้าที่ของ พฐก.
แก่เจ้าหน้าที่โครงการและผู้เข้าร่วมอบรม
"หลักสูตรฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" จำนวน ๑๐๐ นาย
พร้อมทั้งสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นจึงแบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังการบรรยาย
และสาธิตการใช้เครื่องมือจากกลุ่มงานในสังกัด พฐก.

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร
พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ ๕) พฐก. พร้อมด้วยตัวแทน
จาก พฐก. อีก ๙ นาย เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พล.ต.ต.แสงชัย สุวัฒนภักดี อดีต ผบก.พฐก.และ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
โดยมี พล.ต.ท.อัมพร จารุจินดา เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.พร้อมด้วย
พ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ นวท.(สบ ๔) กคม.พฐก.และ พ.ต.อ.หญิง ศิริพร จันทขันธ์
นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก.และตัวแทนจาก กคม.พฐก.
ได้เข้าตรวจสอบความคืบหน้าการปรับปรุงตามโครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ฯ ณ พื้นที่ปรับปรุง สตม. (สวนพลู)

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.ได้มอบหมายให้
พ.ต.อ.หญิง ขวัญชนก ยิ้มช้าง ผกก.ฝอ.พฐก.และ พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ วิวัฒนไพศาล
นวท.(สบ ๔) กยส.พฐก.นำตัวแทนข้าราชการตำรวจในสังกัด
จัดกิจกรรมจิตอาสาปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมถนนอังรีดูนังต์ ฝั่ง ตร.

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ได้กล่าวปฐมนิเทศ
ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจบรรจุใหม่ในสังกัด พฐก.
โดยมี พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจระดับ พ.ต.อ.ขึ้นไป
เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ อาคาร ๗ ชั้น ๑๓ ทว.
ทั้งนี้ในการประชุมได้ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.
พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. มอบหมาย พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ธิติมา ธรรมเมศานนท์ นวท.(สบ ๕) พฐก.
พ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ นวท.(สบ 4) กคม.พฐก.
พ.ต.ท.ปิยวัฒน์ มั่นคง นวท.(สบ 2) กคม.พฐก.
เข้าพบ นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา
และคณะเจ้าหน้าที่จากกองมิเตอร์ฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อรับมอบเงินสนับสนุนสำหรับจัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์มิเตอร์ไฟฟ้า

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
ได้นำตัวแทนข้าราชการตำรวจในสังกัด
จัดกิจกรรมจิตอาสาปัดกวาดทำความสะอาด
บริเวณทางเดินริมถนนอังรีดูนังต์ ฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.วรณัน เจริญสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.
ได้กล่าวให้แนวคิดในการเป็นข้าราชการตำรวจแก่ข้าราชการตำรวจบรรจุใหม่
โดยมี พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.เสกสรร วัฒนพงษ์ รอง ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.หญิง ธิติมา ธรรเมศรานนท์ นวท.(สบ 5) พฐก.
พ.ต.อ.หญิง ขวัญชนก ยิ้มช้าง ผกก.ฝอ.พฐก. ได้ร่วมรับฟัง
และดูแลให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พล.ต.ต.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร.
พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฉัตรขัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ ๔) กสก.พฐก.
พ.ต.อ.หญิง ธีรดา ชินสาย นวท.(สบ 4) กคพ.พฐก.
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานฑูตออสเตรเลียกรณีที่ติดตามผลคดี
และพูดคุยเพื่อประสานความร่วมมือในอนาคต

เมื่อวันที่ ๑๑ และ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ ๔)กสก.พฐก.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กสก.พฐก.,กชว.พฐก. และ กนฝ.พฐก.
ร่วมกับและทีมเจ้าหน้าที่ พฐ.จว.ภูเก็ต ตรวจเก็บวัตถุพยานเพิ่มเติม
ในคดีเร่งด่วนสำคัญ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต. ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.
ได้รับมอบเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืน
จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และได้มีการอบรมการใช้งานฯ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันอังคารที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ นวท.(สบ ๔) กคม.พฐก.
และข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริจาคเลือด ณ สภากาชาดไทย
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕