วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

หน้าหลัก
ภารกิจและหน้าที่
บุคลากรในหน่วยงาน
กิจกรรมของหน่วย

 


            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่างๆ งานถ่ายภาพเพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร             โดยปฎิบัติหน้าที่ดังนี้
            ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงาน งานรับแจ้งเหตุและงานบันทึกประจำวันของกลุ่มงาน
           ๒.ตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่างๆและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับ
           ๓.ตรวจร่องรอยและรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน
           ๔.ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
           ๕.ถ่ายภาพพยานหลักฐานของกลาง ร่องรอยต่างๆเพื่อเปรียบเทียบในการตรวจพิสูจน์ของผู้ชำนาญการ รวมทั้งพิมพ์ภาพ งานล้างภาพและอัดรูปต่างๆดังกล่าว
           ๖.ถ่ายภาพพิมพ์ภาพและอัดรูปในงานราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
           ๗.ดำเนินการจัดทำรวยงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ส่งของกลางให้พนักงานสอบสวน และเก็บรักษาสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์
           ๘.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


   

   ติดต่อ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
"ศูนย์จามจุรี โทรศัพท์กลาง: ๐-๒๒๐๕-๒๖๖๘, ๐-๒๒๐๕-๑๗๓๘, ๐-๒๒๐๕-๗๙๒๕-๗, ๐-๒๒๕๒-๙๗๗๐"
ติดตามข้อมูลข่าวสารในรอบวันได้ที่ สถานีวิทยุ สวพ ๙๑ ช่วงเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.และ
สถานีโทรทัศน์ Police TV สถานีเพื่อประชาชน "รายการสายตรวจเหตุ : การรายงานเหตุ จากกองพิสูจน์หลักฐาน"
รับชมผ่านทางจานดาวเทียม PSI ช่อง ๑๗๒/Dynasat ช่อง ๑๙๑/Samart ช่อง ๒๘
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น.
www.policetv.tv หรือ www.royalthaipolice.go.thกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕