วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ลงนามทำสัญญาซื้อขาย งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙


วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พร้อมด้วย พ.ต.อ.ขรรค์ชัย เจียมวิไล รอง ผบก.พฐก. และ พ.ต.อ.ธีรพล พันธุ์รัตน์ ผกก.ฝอ.พฐก.
ผู้แทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วี.อินสตรูเม้นท์ ลงนามสัญญาซื้อขาย
ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจวิถีกระสุนปืนด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน ๔ เครื่อง ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

   


วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
ผู้แทน บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขาย
เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph) จำนวน ๒ เครื่อง ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง


วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พร้อมด้วย พ.ต.อ.ขรรค์ชัย เจียมวิไล รอง ผบก.พฐก. และ พ.ต.อ.ธีรพล พันธุ์รัตน์ ผกก.ฝอ.พฐก.
ผู้แทน บริษัทเวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขาย
เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุแบเรี่ยมและแอนติโมนี่ในเขม่าปืนที่มือ (CP-MS)จำนวน ๑ เครื่อง ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

   

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕