วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกของประชาชน 
   แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)

   ยุทธศาสตร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   ระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

   ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
   เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

   หนังสือสั่งการ/คำสั่ง ตร.

การส่งวัตถุพยาน
ไปตรวจพิสูจน์
 
ข้อแนะนำการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อส่งตรวจ
ที่ กอส.พฐก.
 
การเก็บของกลาง
เพื่อส่งตรวจดีเอ็นเอ
ที่ กชว.พฐก.
 
การนำรถของกลาง
เพื่อส่งตรวจพิสูจน์
ที่ กคม.พฐก.
 
คำแนะนำเพื่อส่งตรวจอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืน ที่ กอป.พฐก.
 
คำแนะนำเพื่อส่งตรวจ
ลายนิ้วมือแฝง ที่ กนฝ.พฐก.

<<มค. 2562 >>
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
ณ 22 ม.ค. 2562
ยอดผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 1
ขณะนี้ 1
ทั้งหมด 1

ระบบฐานข้อมูลสมุดโทรศัพท์ สตช. ค้นหา..

เว็บไซต์สื่อมวลชน ::

TV3 TV5 TV7

NBT Thai PBS TV9

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ณ ลานเอนกประสงค์ พฐก.และสวนสาธารณะลุมพินี
การฝึกสำหรับตำรวจทุกวันพุธของสัปดาห์
วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
ข้าราชการตำรวจ พฐก.ร่วมกิจกรรม
Big Cleaning Day ณ บริเวณ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   
วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖
ผบ.ตร.ได้เข้าเยี่ยมชมเต้นท์ พฐก.
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖
ณ บริเวณสนามเสือป่าโดยมี
ตัวแทน กยส.พฐก.ให้การต้อนรับ
   
ประมวลภาพกิจกรรมของ พฐก.
   


  
พล.ต.ต.อภิรัตน์ ปรักกมะกุล
ผบก.พฐก.

 
 10 ประการ ความปลอดภัย
เกี่ยวกับปืน
 
 พรบ.อาวุธปืนกรมการ
ปกครอง
 
 บัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชื่อหน่วยงานยศและตำแหน่ง
ใน ตร.
 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
โดยสามารถเข้ามาใช้บริการได้
โดยสะดวกและมีเจ้าหน้าที่ให้
คำแนะนำเป็นการเฉพาะตลอดเวลา
ทำการ ณ อาคาร ๑๐ ชั้น ๓
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

 

เว็บไซต์หน่วยงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานจเรตำรวจ
กองสารนิเทศ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
การจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รวมลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
ด้วยโปรแกรมการพิมพ์
ในเครื่องคอมพิวเตอร์


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย online
 

หน้าแรก  |  คำติชมของท่าน  |  กระดานสนทนา  

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
  Central Scientific Crime Detection Division
อาคาร 9-10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร 0-2205-2251 โทรสาร 0-2251-3928
อีเมล์ : [email protected]