วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ภาพกิจกรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ปี พ.ศ.๒๕๕๗


วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ท.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ท.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. พร้อมด้วยข้าราชการ พฐก.ร่วมทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก.


วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ข้าราชการตำรวจกลุ่มงานตรวจยาเสพติด พฐก.เป็นตัวแทนไปร่วมเผาทำลายยาเสพติด
ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


*************************************

วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพร้อมด้วย พล.ต.ต.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ทว.
และ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.เปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านอำนวยการ ของ สพฐ.ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘โดยมี อาจารย์ ทองสุข มันตาทร และ
พล.ต.ต.พจนารถ หวลมานพ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ทว.*************************************

วันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา ผบ.ตร.
พ.ต.อ.นิธิ บัณฑุวงศ์ รอง ผบก.สฝจ.สพฐ.ตร.,พ.ต.อ.หญิงสุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ๔) กชช.ศพฐ.๙
พ.ต.ท.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ๒) กสก.พฐก.,พ.ต.ท.เชิดพงษ์ ชูกลิ่น นวท.(สบ๒) กสก.พฐก. และ
พ.ต.ต.หญิงสรัลนุช ชูกลิ่น นวท(สบ๒) กสก.พฐก. ร่วมบรรยายให้กับตำรวจพิสูจน์หลักฐานของประเทศเวียดนาม
จำนวน ๓๐ นาย ณ กองพิสูจน์หลักฐาน (สำนักงานใหญ่) ฮานอย ประเทศเวียดนาม*************************************

วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พ.ต.อ.คูนิโอะ โตจิมา อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำ พฐก.และคุณฮาจิมา นำไฟฉายจากประเทศญี่ปุ่นมามอบให้
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุไว้ใช้ในราชการ โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. เป็นผู้รับมอบ
พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ นวท.(สบ๕) พฐก.และข้าราชการตำรวจ กสก.ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.


*************************************

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.เป็นประธานในการประชุมบริหารราชการตำรวจ พฐก.
พร้อมด้วย รอง ผบก.พฐก.,นวท.(สบ๕) พฐก.โดยมี นวท.(สบ๔) หน.กลุ่มงาน พฐก.,
นวท.(สบ๔) กชช.พฐก.,ผกก.ฝอ.พฐก.,รอง ผกก.ฝอ.พฐก.
และเจ้าหน้าที่ ฝอ.พฐก.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.


*************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ เข้าศึกษาดูงานที่ พฐก. โดยมี พ.ต.ท.ธีรนันต์ นคินทร์พงษ์ นวท.(สบ๓) กอป.พฐก.
บรรยายเกี่ยวกับกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.


*************************************

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก.*************************************

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ดร.วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ นำนักศึกษา-อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๒๔ นาย มาดูงานที่ พฐก.
โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.ให้การต้อนรับ


*************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. พ.ต.อ.พิษณุ ฟูปลื้ม นวท.(สบ๕) พฐก.และข้าราชการตำรวจ
กลุ่มงานตรวจเอกสาร ให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่ กลุ่มงานตรวจเอกสาร
และกลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค นวท.(สบ๔) กคพ.พฐก.และ
พ.ต.ท.หญิงชัดชนก โชคชัยเจริญ นวท.(สบ๒) กอส.พฐก.เป็นผู้บรรยาย*************************************

วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพล ของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๔ สถาบันป้องกันประเทศ จำนวน ๒๘๙ นาย
เยี่ยมชม ดูงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวม พยานหลักฐาน จากการสาธิตจำลองเหตุการณ์ ที่ พฐก.
โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. และข้าราชการตำรวจ พฐก.ให้การต้อนรับ*************************************

ันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. นำข้าราชการตรวจ พฐก.กล่าวคำปฏิญาณตน
และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
*************************************

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.๗ รรท.ผบช.สพฐ.ตร. และคณะ ตรวจเยี่ยม พฐก.พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไข โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
รอง ผบก.พฐก. นวท.(สบ๕) พฐก. พร้อมข้าราชการตำรวจ ระดับ นวท(สบ๔) และ นวท.(สบ๓) ในสังกัด พฐก.
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.*************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.เป็นประธาน จัดฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ
ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมีพระพงษ์สวัสดิ์ ธีปธัมโม วัดนาป่าพง จว.ปทุมธานี เป็นองค์บรรยาย
ในหัวข้อเรื่อง"ธรรมะกับการพัฒนาบุคลากร สู่ความสำเร็จ"*************************************

วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๔
สถาบันป้องกันประเทศ จำนวน ๒๘๙ นาย เยี่ยมชม ดูงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและ
การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน จากการสาธิตจำลองเหตุการณ์ ที่ พฐก.
โดยมี พล.ต.ต. พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.และข้าราชการตำรวจ พฐก.ให้การต้อนรับ*************************************

วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พล.ต.ต. พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.นำข้าราชการตรวจ พฐก.กล่าวคำปฏิญาณตน
และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
*************************************

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.๗ รรท.ผบช.สพฐ.ตร. และคณะ ตรวจเยี่ยม พฐก.พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไข โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
รอง ผบก.พฐก. นวท.(สบ๕) พฐก. พร้อมข้าราชการตำรวจระดับ นวท(สบ๔) และ นวท.(สบ๓) ในสังกัด พฐก.
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.*************************************

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม สพฐ.ตร.
ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไขพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
โดยมี พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.๗ รรท.ผบช.สพฐ.ตร .
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ให้การต้อนรับณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.*************************************

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โดยโครงการ International Center for Development Communication
หลักสูตร Advance Training for Fire Inspectors มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
และป้องกันพลเรือนของรัฐบาลประเทศบังคลาเทศ จำนวน ๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมรับฟังการบรรยายที่ พฐก.
โดยมี พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ศิริจันทราวงษ์ นวท.(สบ๓) กชว.พฐก.
และ พ.ต.ท.ปิยะ ตันติสิระ นวท.(สบ๒) กสก.พฐก.เป็นวิทยากร


*************************************

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก.ให้การต้อนรับ
คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๗ ชมการสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
และการตรวจพิสูจน์หลักฐานที่ พฐก.*************************************

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร.(ปป๑) และคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไข
พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.๗ รรท.ผบช.สพฐ.ตร.
พร้อมข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.*************************************

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่ ร.ต.ต.ดลปกร ชุติมาปัญญา รอง สว.(อก) กสก.พฐก.และ ร.ต.ต.เรืองศักดิ์ มหากายิน รอง สว.(อก) กอป.พฐก.
เนื่องจากเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗


*************************************

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ที่กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ (ร.๑๑ รอ.) เขตบางเขน
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.และ พ.ต.อ.อนุศักดิ์ วนาปกรณ์ นวท.(สบ๔) กคม.พฐก.
เป็นตัวแทนหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในการทำลายตู้ม้า ตู้ดีดลูกแก้ว ตู้สล็อต(ผลไม้)
ตู้เกมส์ชนิดต่าง ๆ แผงวงจรที่ตรวจยึดได้


*************************************

วันที่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓,๓๐-๑๖.๐๐ น.
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.) รุ่นที่ ๒ จำนวน ๖๐ คน
เข้าศึกษาดูงานที่ พฐก.โดยมี พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๔) กอป.พฐก.เป็นผู้บรรยายสรุป
พ.ต.ท.หญิงอรณี นวลขาว นวท.(สบ๓) กนฝ.พฐก.พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ยาคุ้มภัย นวท.(สบ๓) กอป.พฐก.และ
พ.ต.ท.วสันต์ ปริยวิชญภักดี นวท.(สบ๓) กอส.พฐก.ร่วมบรรยายของกลุ่มงาน

  


*************************************

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
พล.ต.ต.ดร.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.ได้เยี่ยมชม พร้อมรับมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ
จากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในงานOpen House
และงานแนะแนวหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
โดยมีข้าราชการตำรวจ พฐก.และศพฐ.๑ เข้าร่วมกิจกรรม


*************************************

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ พฐก.
สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

  


*************************************

การสัมมนาผู้ตรวจพิสูจน์กลุ่มงานตรวจยาเสพติดและกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ในสังกัด สพฐ.ตร.
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ และรับฟังนโยบายจาก พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.
ณ ศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.ตร. ต.ปึกเตียน จ.เพชรบุรี

     


*************************************

ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และ นักศึกษา น.ส.อวิกา แสงวิมาน
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง โดยใช้วิธี electrodeposition
ได้มาสาธิตเทคนิคการเก็บลายนิ้วมือแฝงดังกล่าว
ให้กับ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
และข้าราชการตำรวจ กสก.พฐก.ณ ห้องปฏิบัติการ กสก.พฐก.


*************************************

กนฝ.พฐก.จัดทำมาตรฐาน ISO 17020:2012
โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.เป็นผู้บริหารสูงสุด
และ พ.ต.อ.พิษณุ ฟูปลื้ม นวท.(สบ๕) พฐก.เป็นผู้จัดการคุณภาพ
และในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในจาก พ.ต.อ.ศักดา สุวรรณศิริพัฒน์ นวท.(สบ๕) พฐก./ผู้ตรวจติดตามภายใน


*************************************

พฐก.นำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปแสดงพร้อมสาธิต ในการสัมมนาผู้บริหาร
ระดับผู้บังคับการขึ้นไป ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ - ๒๒ พ.ค.๒๕๕๗ ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่


*************************************

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์อาเซียน เมื่อวันที่ ๒๖- ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมแมนดาริน เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทน จากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ
และผู้แทนจากสำนักเลขานุการตำรวจอาเซียน


ประมวลภาพ..
รายละเอียด..

*************************************

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจวิถีกระสุน
ที่บริเวณชั้น ๗ ของศาลอาญารัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม

และชุดสืบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่บ้านนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต้านคอร์รับชัน
บ้านเลขที่ ๑๒ ซอยเย็นอากาศ ๒ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.


*************************************

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธาน ในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
พร้อมทั้งให้ข้าราชการตำรวจ ที่ดำรงตำแหน่งใหม่ตั้งแต่ระดับ รอง ผบก.-สว.
ในสังกัด สพฐ.ตร. รายงานตัว ณ ห้องประชุม๑ ศปก.สพฐ.ตร.

        


*************************************

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.กำธร อุ่ยเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดพร้อมเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
และหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิดที่เวทีการชุมนุม กปปส. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

*************************************

  

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.
พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี, พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์,
พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
และ พ.ต.อ.ยงยุทธ กิจรักษา รรท.ผบก.อก.สพฐ.ตร.ประชุมรับฟังบรรยายสรุปพร้อมเยี่ยมชม
งานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
โดยมี พ.ต.อ.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รรท.ผบก.พฐก.
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ พฐก.


*************************************

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔


กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕