วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ภาพกิจกรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ศ.๒๕๕๙


วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.ศฝจ.
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและ พัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ระหว่าง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ณ ห้อง Science Connect ชั้น ๑ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อมาตราฐานและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พิธีส่งมอบซอฟแวร์ปรับภาพเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝง ซึ่งพัฒนาโดย
น.ส.ณัชพรรณ กาญจนรักษ์ และ น.ส.แจนจิรา บุญจริง นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  
โดยมี รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์ และ รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ส่งมอบให้แก่ พฐก.สพฐ.ตร.โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธี
ส่งมอบให้ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.สพฐ.ตร.
ณ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการกับ ผกก.ฝอ.พฐก.และนวท.(สบ๕) หน.กลุ่มงาน
ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.ศฝจ.
พ.ต.อ.พิษณุ ฟูปลื้ม นวท.(สบ๕) พฐก.ร่วมพิธีปิดการอบรม Improving Counter -Terrorism And
International Collaboration In Asean Member States
โดยมี พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตวัลลภรองผบ.ตร.(ตท) เป็นประธาน ณ ห้อง สารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,รอง ผบช.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก. หน.ศพฐ. 1-10 พร้อมข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด สพฐ.ตร.ร่วมงานการสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก เรื่อง การรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง รมต.กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน
และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือด้านมาตรฐาน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบพิสูจน์หลักฐาน
ของประเทศระหว่างสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ณ โรงเเรมเซ็นทราศูนย์ราชการเเละคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เเจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
เป็นประธานแจกใบประกาศการฝึกอบรมการตรวจสอบและรับรอง
ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ ISO/IEC ๑๗๐๒๐:๒๐๑๒
ให้กับข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองตามระบบมาตรฐาน
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โดยมี ดร.สุธาวดี เตชะจันตะ ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองหน่วยตรวจ
คุณสุทธิพงศ์ นาควิทยา และคุณพัชรี ธรรมเดชศักดิ์
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นวิทยาการ ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.

 

วันอังคารที่่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคนซอว์ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภาควิชาบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จำนวน ๓ คน เข้าศึกษาดูงานที่ ทว.และพฐก.
โดยมี พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค นวท.(สบ๔) กชช.พฐก.
ให้การต้อนรับและมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน บรรยายภารกิจของหน่วย

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
ตร. จัดการแถลงข่าว ผลงานด้านต่างๆในรอบ 6 เดือนที่
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.
โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน
ในส่วนของ สพฐ.ตร. มี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก. พฐก.
พร้อมผู้บังคับบัญชาในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมประชุมแถลงผลงานดังกล่าว ณ สโมสรตำรวจ


ขอขอบคุณไทยรัฐทีวี | 22-04-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
ข้าราชการตำรวจ พฐก. ร่วมโครงการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
ณ ห้องประชุม ๓ และลานเอนกประสงค์ พฐก.

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
นักศึกษาคณะแพทย์ ปี ๔ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ศึกษาดูงานที่ พฐก.โดยมี
พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๔) กอป.พฐก. และ
พ.ต.อ. อนุศักดิ์ วนาปกรณ์ นวท.(สบ๔) กคม.พฐก.
ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจ พฐก. ณ ห้องประชุม ๓ พฐก.

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.รุ่นที่ ๓)
ศึกษาดูงานที่ พฐก.
โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ นวท.(สบ๕) พฐก. และข้าราชการตำรวจ พฐก.ให้การต้อนรับ

วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๙
นายสุทธิพงศ์ นาควิทยา หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พล.ต.ต.ประพัฒน์ คนตรง Mr.Robert Kendall ผู้เชี่ยวชาญ
และคณะผู้ตรวจประเมินของ สมอ. เข้าตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการดำเนินการตาม
ISO/IEC ๑๗๐๒๐:๒๐๑๒ ของ กนฝ.พฐก.
โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. พ.ต.อ.พิษณุ ฟูปลื้ม นวท.(สบ๕) พฐก.
และข้าราชการตำรวจ กนฝ.พฐก. ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น.
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง" รุ่นที่ ๗ (สวปอ.มส.๗)
ศึกษาดูงาน สพฐ.ตร.ชมการสาธิตจำลองเหตุการณ์ การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
และการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆ ของกลุ่มงานในสังกัด พฐก.
โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก. พฐก. และข้าราชการตำรวจ พฐก.ให้การต้อนรับ

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น.
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง" รุ่นที่ ๗ (สวปอ.มส.๗)
ศึกษาดูงาน สพฐ.ตร.ชมการสาธิตจำลองเหตุการณ์ การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
และการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆ ของกลุ่มงานในสังกัด พฐก.
โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก. พฐก. และข้าราชการตำรวจ พฐก.ให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "อัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๕๐/๓ ภาควิชาการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐๒ คน
เยี่ยมชม ดูงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน จากการสาธิตจำลองเหตุการณ์
และฟังบรรยาย การตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆ ของกลุ่มงานในสังกัด พฐก.
โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก. พฐก. และ พ.ต.อ.อภิชาติ โกญจนาท นวท.(สบ๕) พฐก.
และข้าราชการตำรวจ พฐก.ให้การต้อนรับ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕