วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ภาพกิจกรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ศ.๒๕๖๑


วันพฤหัสบดีที่ ๘ ก.พ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ ๔) พฐก
ได้ร่วมต้อนรับและบรรยายภารกิจ ตอบข้อซักถาม
แก่ผู้อบรมหลักสูตร บรอ. รุ่นที่ ๕ จำนวน ๘๐ นาย
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันจันทร์ที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก.
เป็นวิทยากรต้อนรับละบรรยายภารกิจ หน้าที่ ของ พฐก.
แก่คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของสำนักงานสอบสวนตำรวจ
ประเทศบังคลาเทศ จำนวน ๒๐ นาย
เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานต่างๆ ของ พฐก.

วันพุธที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
พ.ต.อ.หญิงเพ็ญศรี บุญเฉลียว นวท.(สบ๔) กชช.พฐก.
ให้การต้อนรับละบรรยายภารกิจ หน้าที่ ของ พฐก.
แก่นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน
รุ่นที่ ๙ จำนวน ๒๗ นาย และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ นาย
เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานต่างๆ ของ พฐก.
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕