วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ภาพกิจกรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ศ.๒๕๖๑


วันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจ พฐก.ได้เข้าร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันที่ ๑ธ.ค.๖๑ เวลา๐๘.๐๐ น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช.
นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สตช.ร่วมถวายความจงรักภักดี และปฏิญาณตนบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่๑)
และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาตามจุดที่ได้รับมอบหมายโดย สพฐ.ตร.
ได้รับมอบหมายให้ทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณคลองโอ่งอ่าง

งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๑-๑ ธ.ค.๖๑
ผบ.ตร.,ผบช.สพฐ.ตร.,รอง ผบช.สพฐ.ตร.และ ผบก.พฐก. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมร้านแสดงกิจกรรมของ ตร.
พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ สพฐ.ตร.โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก.ให้การต้อนรับ

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พ.ต.อ.หญิง แววกาญจน์ ดวงชาทม นวท.(สบ ๔) กชว.พฐก.
ได้ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายภารกิจของ พฐก.
ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๕๑ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พ.ต.อ.หญิง สุรินทร์ ชมเสาร์หัศ นวท.(สบ ๔) กนฝ.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายภารกิจของ พฐก.
ให้แก่ นศ. คณะวิทยาศาสตร์ จาก ม.มหิดล ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี รรท.ผบก.พฐก.
ผู้แทน สพฐ.ตร.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
เรื่อง การกำหนดการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์(INSSP )
ตั้งแต่วันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ถ.วิภาวดี เขตจตุจักร กทม

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี รอง ผบก. ศพฐ. ๑๐ รรท.ผบก. พฐก.
พ.ต.อ.หญิง พรสวรรค์ คล้ายสุบรรณ์ นวท.(สบ ๔) กอส.พฐก.
ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก รร.นรต. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช.
พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รรท.ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)
พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี รรท.ผบก.พฐก.
นวท.(สบ ๕) พฐก. และ นวท.(สบ ๔) แต่ละกลุ่มงาน
ได้ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ท.อ่อง วิน อู้ ผบ.ตร.เมียนมา พร้อมคณะ
พร้อมทั้งนำเยี่ยมการปฏิบัติงานของ พฐก.

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รรท.ผบช.สพฐ.ตร.
ตรวจเยี่ยม ข้าราชการตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)
นวท.(สบ๕) พฐก. และ นวท.(สบ๔) แต่ละกลุ่มงาน
ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี รอง ผบก.ศพฐ.๑๐ รรท.ผบก.พฐก.
รับมอบหน้าที่ ผบก.พฐก.จาก
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
โดยมี รอง ผบก.พฐก.,นวท.(สบ๕) พฐก.
นวท.(สบ๔) ทุกกลุ่มงาน พร้อมข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ ๔) กคพ.พฐก.
ได้ร่วมกันต้อนรับ ตอบข้อสงสัย และบรรยายภารกิจ พฐก.
แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร อัยการผู้ช่วย
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
และ พ.ต.อ.หญิง สุรินทร์ ชมเสาร์หัศ นวท.(สบ ๔) กนฝ.พฐก.
ได้ร่วมกันต้อนรับ ตอบข้อสงสัย และบรรยายภารกิจ พฐก.
แก่คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรอัยการทหาร รุ่นที่ 11
พร้อมผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียน
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
ข้าราชการตำรวจจาก พฐก. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ ก.ค.๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ตร.

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
และ พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ ฟูปลื้ม นวท.(สบ ๔) กยส.พฐก.
ร่วมต้อนรับคณะจาก บก.ขส.บช.ปส เพื่อพูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมกัน
ณ ห้องประชุม พฐก.

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
และ พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ยาคุ้มภัย นวท.(สบ ๔) กอป.พฐก.
ร่วมต้อนรับคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น ๖๙
โดยมีการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ สพฐ.ตร.
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น.
พ.ต.อ.หญิง พรสวรรค์ คล้ายสุบรรณ์ นวท.(สบ ๔) กอส.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ พฐก.
แก่ นศ. คณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๓๐ น.
พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผบช.สพฐ.ตร.
และ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
ได้ร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความรู้
กับคณะดูงานจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือต่อไปในอนาคตต่อ

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. ได้ตอบข้อซักถาม
และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ 4) กคพ.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายภารกิจของ พฐก. แก่คณะผู้เข้ารับการอบรม
และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรอัยการผู้ช่วย ภาควิชาการ รุ่นที่ 54
ณ ห้องประชุม บช.ก.

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๖๑
ร.ต.อ.สุตนันท์ ดวงสูงเนิน นวท.(สบ ๒) กคม.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายภารกิจของ พฐก.
แก่ นศ. วท.บ.(เคมี) ม.ธรรมศาสตร์
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายภาระกิจ และตอบข้อสงสัย
แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๙
ณ ห้อง ประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันพุธที่ 18 เมษายน 61
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๕ น. ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.

คณะนิสิตและอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวน ๒๙ คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
โดยมี พ.ต.อ.หญิง สุรินทร์ ชมเสาร์หัศ นวท.(สบ ๔) กนฝ.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายสรุป ภารกิจของ พฐก. แก่ผู้เข้าดูงาน
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.

วันจันทร์ที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
พ.ต.อ.ธนสิทธิ แตงจั่น นวท.(สบ ๔) กคม.พฐก.
กล่าวบรรยายภารกิจ พฐก. แก่ ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร ตวท. รุ่นที่ ๑๘ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันศุกร์ที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
พ.ต.อ.หญิง แววกาญจน์ ดวงชาทม นวท.(สบ ๔) กชว.พฐก.
กล่าวบรรยายภารกิจ พฐก. แก่ พล.ต.อ.อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์
และคณะอาจารย์หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๙ คน
ณ ห้องประชุม กนฝ.พฐก.

วันพุธที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
พ.ต.อ.หญิง พรสวรรค์ คล้ายสุบรรณ์ นวท.(สบ ๔) กอส.พฐก.
ได้บรรยายภารกิจและหน้าที่ของ พฐก. แก่ คณะอาจารย์
และนักศึกษาม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวน ๓๗ คน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันจันทร์ที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล นวท.(สบ ๔) กสก.พฐก.
ได้บรรยายภารกิจและหน้าที่ของ พฐก. แก่ นศ.แพทย์ ชั้นปีที่ ๕
จาก รพ.ชัยภูมิ จำนวน ๘ คน ณ ห้องประชุม กนฝ.พฐก.

วันพุธที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ยาคุ้มภัย นวท.(สบ ๔) กอป.พฐก.
ได้บรรยายภารกิจและหน้าที่ของ พฐก. แก่ ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๔๐ นาย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันพุธที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก.
ได้บรรยายภารกิจและหน้าที่แก่ นศ.และอาจารย์
จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน ๕๐ คน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ก.พ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ ๔) พฐก
ได้ร่วมต้อนรับและบรรยายภารกิจ ตอบข้อซักถาม
แก่ผู้อบรมหลักสูตร บรอ. รุ่นที่ ๕ จำนวน ๘๐ นาย
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันจันทร์ที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก.
เป็นวิทยากรต้อนรับละบรรยายภารกิจ หน้าที่ ของ พฐก.
แก่คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของสำนักงานสอบสวนตำรวจ
ประเทศบังคลาเทศ จำนวน ๒๐ นาย
เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานต่างๆ ของ พฐก.

วันพุธที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
พ.ต.อ.หญิงเพ็ญศรี บุญเฉลียว นวท.(สบ๔) กชช.พฐก.
ให้การต้อนรับละบรรยายภารกิจ หน้าที่ ของ พฐก.
แก่นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน
รุ่นที่ ๙ จำนวน ๒๗ นาย และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ นาย
เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานต่างๆ ของ พฐก.
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕